XXXII. výroční sjezd
České kardiologické společnosti

Zpět na seznam kongresů
Kardiovaskulární prevence
Zhlédnout
07.05.2024

Koloběžka a tanec – když je pohyb čistá radost

Na sjezdu čks organizujete workshopy jízdy na koloběžky a tance. V čem vidíte zdravotní benefity těchto aktivit a na co se při výuce zaměřujete?

Zuzana Nesvadbová
Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, FN Olomouc

Jaký byl doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D. doma

Rodina Tomáše Káry: Šárka Kárová, Mariana Omelková Kárová , Barbora Gago, Kristýna Kárová

Ocenění ČKS
Zhlédnout
05.05.2024

Augmentovaná realita usnadňuje operatérovi práci – a pacient z toho profituje

Na vašem pracovišti rozvíjíte program využití virtuální a augmentované reality v intervenční kardiologii. Jak jste s ním daleko?…

MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D.
Kardiologické oddělení Nemocnice Třinec–Podlesí

Nové technologie
Zhlédnout
08.05.2024
Organizace a ekonomika
Zhlédnout
13.05.2024

Koncepce rozvoje českého zdravotnictví: Máme obrovské rezervy v kardiologické paliativní péči

V těchto dnech ministerstvo zdravotnictví představuje obsáhlou koncepci dalšího rozvoje českého zdravotnictví. Vy jste jedním z hlavních autorů tohoto dokumentu. Je tam něco specifického pro kardiologii?

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Ústav zdravotnických informací a statistiky

Sekundární prevence
Zhlédnout
11.05.2024

I já jsem vakcinaci proti chřipce podceňovala, přitom je cestou, jak nemocným zásadně pomoci

V poslední době se ukazuje, že vakcinace proti chřipce je naprosto zásadní intervencí u nemocných s kardiovaskulárními onemocněními. Vy jste autorkou nebo spoluautorkou dat, která…

prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.
Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Lp(a): nejčastější otázky

V časopise AtheroReview právě vyšly odpovědi na časté otázky ke konsenzu Evropské společnosti pro aterosklerózu o Lp(a) z roku 2022. Předpokládám, že byste chtěl kardiologům tento dokument představit a popsat…

Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
III. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Dyslipidémie
Zhlédnout
13.05.2024
Kardiomyopatie
Zhlédnout
13.05.2024

Kdy a jak nemocní s kardiomyopatií mohou sportovat

Co je nového v otázce sportování nemocných s kardiomyopatií? A podle čeho se toto riziko stratifikuje?

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
I. Interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Pro bezpečnou periproceduální péči musíme nastavit multioborovou rutinní spolupráci

Periproceduální péče u nemocných, kteří již byli nasazeni na antitrombotickou léčbu, může v praxi činit jisté potíže. Jak se k nim chovat, aby byl výkon pro ně co nejbezpečnější?

MUDr. Jaromír Gumulec
Klinika hematoonkologie FN Ostrava

Akutní kardiologie
Zhlédnout
13.05.2024
Zhlédnout
15.05.2024

Sportovní kardiologie se emancipuje, v Česku pracují čtyři centra

Fyzická inaktivita je jedním z největších problémů, kterému kardiovaskulární prevence čelí. Na druhou stranu přibývá osob, které aktivně sportují. Sportovní kardiologie tak…

doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.
předseda Sekce sportovní kardiologie ČAPK

Hot lines: studie ASPREE

Na kongresu jste v sekci Hot lines představil výsledky studie ASPREE. Mohl byste je shrnout? Budou mít výsledky této studie nějaký dopad na guidelines a na klinickou praxi?

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
Interní a kardiologická klinika FN Ostrava

Farmakologické Hot Lines
Zhlédnout
13.05.2024
Nové knihy
Zhlédnout
13.05.2024

Hypertenze pro praxi je kuchařka pro všechny klinické situace

Mohla bych Vás jako spoluautorku nové publikace Hypertenze pro praxi poprosit o představení této knihy? V čem je výjimečná, zajímavá? Proč by si ji měli kardiologové pořídit?…

MUDr. Petra Vysočanová
Interní kardiologická klinika FN Brno

Kdo bude spadat do screeningu aneurysma břišní aorty

V ČR se rozjíždí Národní program detekce aneurysma břišní aorty. Mohla byste zkusit popsat, co je cílem tohoto programu? Jak tedy bude konkrétně vypadat vyšetřovací algoritmus a vůbec organizace toho programu?…

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
předsedkyně České angiologické společnosti

Zhlédnout
15.05.2024
Kardiovaskulární prevence
Zhlédnout
13.05.2024

Posouzení rizika u rekreačního a sportovního potápění není formalita

Na co je potřeba se zaměřit při posuzování schopnosti potápět se u jedinců staršího věku? Jaké faktory ovlivňují kardiovaskulární riziko při potápění?…

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
I.Interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Doporučení pro kardiovaskulární rehabilitaci akcentují intervalový trénink o nižší intenzitě

Recentně vychází český překlad guidelines ESC pro kardiovaskulární rehabilitaci. Co je v tomto dokumentu nového?

doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

Zhlédnout
15.05.2024
Kardiovaskulární prevence
Zhlédnout
13.05.2024

Hypertenze u těhotných žen – česká data

Tady v Brně na kardiologickém sjezdu jste představil vlastní data, které se týkají ovlivnění hypertenze u těhotných žen. Mohl byste nám říct více? Co považujete v léčbě těhotných…

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
Interní a kardiologická klinika FN Ostrava

Statiny u osob starších 65 let: ano, nebo ne?

Sympozium České společnosti pro aterosklerózu bylo v Brně na kongresu ČKS mimořádně úspěšné. Sál byl plný, mnozí si fotili slidy. Jak si takový zájem vysvětlujete?…

Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN Praha

Dyslipidémie
Zhlédnout
13.05.2024
Srdeční selhání
Zhlédnout
13.05.2024

Horizont léčby chronického srdečního selhání se rychle posunuje

Léčba chronického srdečního selhání je nesmírně široké téma, které se rychle vyvíjí. Kdybyste měl shrnout hlavní body rámující tento vývoj, co by se do takového výběru dostalo?…

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
I. Interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Jak se dobře postarat o pacienta po AIM?

Postarat se o pacienta po akutním infarktu myokardu není úplně jednoduchá záležitost. Jak by podle vás měla být optimálně nastavená péče nebo management léčby u pacienta po infarktu?…

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
Interní a kardiologická klinika FN Ostrava

Sekundární prevence
Zhlédnout
13.05.2024
Organizace a ekonomika
Zhlédnout
13.05.2024

Pošlete své pacienty na konferenci ČAKO

onemocnění Česká aliance pro kardiovaskulární onemocnění (ČAKO) již patří mezi etablované pacientské organizace. Mohla byste zkusit přiblížit, čím se zabýváte?…

Mgr. Kristýna Čillíková
Místopředsedkyně České aliance pro kardiovaskulární onemocnění

Jaký je cíl Národního programu pro snížení příjmu soli?

Jste vůdčí osobností ve snahách o vytvoření Národního programu pro snížení příjmu soli. Jak se vám podařilo pokročit v této iniciativě? Získáváte politickou podporu pro…

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
Interní a kardiologická klinika FN Ostrava

Kardiovaskulární prevence
Zhlédnout
13.05.2024
Organizace a ekonomika
Zhlédnout
13.05.2024

Národní zdravotnický kardiovaskulární systém je již automaticky aktualizován

Jedním z počinů, které posouvají českou kardiologii, je Národní kardiovaskulární informační systém. Co je u něj nového a jaké jsou nejbližší kroky, které při práci na něm zamýšlíte?…

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Ústav zdravotnických informací a statistiky

Přibývá osob se souběhem kardiovaskulárního a maligního onemocnění – jak se s tím vyrovnat

Ve svém sdělení jste se zabývala vztahem mezi kardiovaskulárním rizikem a vznikem maligního onemocnění. Jak silný tento vztah je?

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN Praha

Kardiovaskulární prevence
Zhlédnout
13.05.2024
Akutní kardiologie
Zhlédnout
13.05.2024

U disekce aorty musí léčba hypertenze začít okamžitě – ne až za hodinu

Disekce aorty představuje jeden z nejrizikovějších stavů v kardiologii. Tak jako jiné kardiovaskulární patologie úzce souvisí s hypertenzí. Mohla byste zkusit tento vztah popsat?…

MUDr. Petra Vysočanová
Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno

Profylaxe infekční endokarditidy a vyšetřování infekčních fokusů

Součástí programu výročního sjezdu ČKS byla i sekce věnovaná diskusi nad aktuálními guidelines ESC pro management infekční endokarditidy z roku 2023. Jedno z těžišť této debaty představovalo téma profylaxe.

Nová guidelines
Číst
13.05.2024
Kardiovaskulární prevence
Zhlédnout
11.05.2024

Konečně nastupují účinná antiobezitika, potřebovali bychom větší vstřícnost plátců

V sekci věnované (nejen) farmakoterapii v primárné prevenci jste se věnoval léčbě obezity. Zde v rychlém sledu nastupuje celá řada nových antiobezitik, otevírá se tím nová kapitola?…

prof. MUDr. Ondřej Ludka Ph.D.
předseda Pracovní skupiny Kardiovaskulární farmakoterapie

Antitrombotická léčba propojuje kardiologii

Jste iniciátorkou nové pracovní skupiny ČKS pro trombózu. S čím jste koncipovali blok této skupiny v programu sjezdu ČKS?…

prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.
Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Pracovní skupiny
Zhlédnout
11.05.2024
Kardiomyopatie
Zhlédnout
11.05.2024

Význam echokardiografie je u kardiomyopatií stále zásadní

Problematika kardiomyopatií nyní prochází velmi rychlým vývojem. Do jaké míry s ním zobrazovací metody drží krok, případně kde jsou přímo důvodem takového pokroku?…

prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK

Co je nového v léčbě restriktivní kardiomyopatie?

Problematika kardiomyopatií nyní prodělává poměrně bouřlivý rozvoj, ať už jde o nástup kauzální léčby u některých typů, anebo třeba o nové doporučené postupy…

prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
I. interní kardioanalogická klinika FNUSA Brno

Kardiomyopatie
Zhlédnout
11.05.2024
Kardiovaskulární prevence
Zhlédnout
11.05.2024

Spánkovou medicínu už kardiologové nepodceňují

Spánková medicína možná není úplně doceňovaná, přesto poruchy spánku představují významný rizikový faktor mimo jiné pro rozvoj kardiovaskulárních onemocnění…

prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
vědecký sekretář České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Jak číst studii DAPA MI

V úvodní sekci hotlines sekci jste mluvila o studii DAPA MI. Ta hodnotila dapagliflozinu u nemocných s infarktem myokardu bez diabetu a bez srdečního selhání. Jak výsledky této studie čtete? Co přinesla?

prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.
Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Nefarmakologické hot lines
Zhlédnout
11.05.2024
Intervenční kardiologie
Zhlédnout
10.05.2024

Lokální trombolýza a mechanická trombektomie u plicní embolie

Co je aktuálně nového v léčbě plicních embolií? Jak se bude vyvíjet počet jednotlivých intervenčních zákroků a jak to souvisí s vývojem počtu pacientů?…

Doc. MUDr. Viktor Kočka, Ph.D., MUDr. Josef Kroupa, Ph.D.
Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

U transthyretinové amyloidózy se blýská na lepší časy

Specifickou podoblast problematiky kardiomyopatie představuje transthyretinová amyloidóza. Co je u nínového? Jak se daří péči o tyto nemocné organizovat?…

prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK

Kardiomyopatie
Zhlédnout
10.05.2024
Kardiovaskulární prevence
Zhlédnout
11.05.2024

Kapacit pro léčbu poruch spánku přibývá, stále ale někde zcela chybí

Jak hodnotíte dostupnost kapacit pracovišť spánkové medicíny? Blíží se jejich počet a personální vybavení optimu, ať už jde o diagnostiku nebo léčbu?…

prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
vědecký sekretář České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Studie SurHyb: Sekvenční hybridní ablace je lepší než samostatný chirurgický CryoMAZE

V sekci věnované nefarmakologickým hotlines jste prezentoval závěry originální tuzemské studie SurHyb. O co v jejím případě šlo?

Prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D.
Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice

Arytmologie
Zhlédnout
10.05.2024
Nefarmakologické hot lines
Zhlédnout
10.05.2024

Studie WATCHFUL: Jak se dostat do Circulation

V sekci To nejlepší z české kardiologie jste prezentoval závěry originální české studie WATCHFUL. Ta se zabývala významem pohybové intervence…

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

Extrakce elektrod by měla být supercentralizována

Na vašem pracovišti rozvíjíte program laserové extrakce elektrod. Takový výkon jste prezentovali i zde na sjezdu ČKS v úvodní sekci věnované živým přenosům ze sálů intervenční kardiologie…

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.
I. Interní klinika – kardiologická LF UP a FN Olomouc

Arytmologie
Zhlédnout
10.05.2024
Arytmologie
Zhlédnout
10.05.2024

Na ablaci u fibrilace síní se obézní pacient musí dobře připravit

Ve svém sdělení jste se zabývala specifiky ablační léčby fibrilace síní u obézních pacientů, a to i na základě vlastních dat. Co v této souvislosti považujete za podstatné?…

MUDr. Lucie Šedivá, Ph.D.
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

Fyziologická stimulace se stává rutinním výkonem

Fyziologická stimulace už přestává být novým konceptem. Vaše pracoviště patří mezi ta centra, která s ní mají nejdelší zkušenost a největší soubory…

prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D.
Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice

Intervenční kardiologie
Zhlédnout
10.05.2024
Intervenční kardiologie
Zhlédnout
10.05.2024

ORBITA II – zaostřeno na PCI u stabilní anginy pectoris

V té části programu, která se věnovala rychlému přehledu stěžejních nefarmakologických studií, jste kolegy seznámil se studií ORBITA II. Co důležitého pro praxi přinesla?…

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

I v léčbě komorbidit srdečního selhání je toho hodně nového

Jeden z bloků výročního sjezdu ČKS byl věnován diskusi nad posledním update doporučených postupů ESC pro management srdečního selhání. Co tento dokument z roku 2023 říká o komorbiditách?

MUDr. Jiří Veselý
EDUMED s. r. o.

Srdeční selhání
Zhlédnout
10.05.2024
Nefarmakologické hot lines
Zhlédnout
10.05.2024

DanGer Shock – IMPELLA u kardiogenního šoku uspěla

V sekci věnované nefarmakologickým hotlines jste hovořil o studii DanGer Shock. Jde o jednu z mála pozitivních…

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

Farmakoterapie srdečního selhání by měla být nasazena už za hospitalizace

Kam podle vás směřuje léčba srdečního selhání? Co vidíte jako nejsilnější trendy? Pro řízení kvality péče není silnějšího nástroje než nasměrování toku peněz…

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.
I. Interní klinika – kardiologická LF UP a FN Olomouc

Srdeční selhání
Zhlédnout
10.05.2024
Akutní kardiologie
Zhlédnout
10.05.2024

Subanalýzy studie Prague OHCA dále posouvají léčbu kardiogenního šoku

V sekci To nejlepší z české kardiologie váš tým prezentoval hned několik subanalýz originální české studie Prague OHCA. Ta porovnávala standardní…

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

Sportovní kardiologie na Slovensku jde dopředu

Blog věnovaný sportovní kardiologii byl na sjezdu České kardiologické společnosti možná až překvapivě bohatě bohatě navštíven. Vystoupila jste tu s prezentací věnované…

MUDr. Marta Jakubová, PhD.
VÚSCH, a.s. Košice

Kardiovaskulární prevence
Zhlédnout
10.05.2024
Organizace a ekonomika
Zhlédnout
10.05.2024

Nové digitální projekty běží ve spolupráci s pojišťovnami, chystají se nové kódy

V oblasti elektronizace českého zdravotnictví se teď děje hodně věcí najednou. Třeba i v legislativní oblasti. Chystá se novela zákona o elektronizaci, ale také vyhlášky. Co je v tom nového?…

Prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, FESC.
1. interní klinika – kardiologická, LF UP a FN Olomouc

Na trikuspidální chlopeň se často zapomíná

V bloku věnovaném spolupráci kardiologů a kardiochirurgů jste se věnovali této kooperaci v léčbě regurgitace trikuspidální chlopně. Co v této souvislosti považujete za podstatné?

prof.MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.
Kardiochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie

Intervenční kardiologie
Zhlédnout
10.05.2024
Organizace a ekonomika
Zhlédnout
10.05.2024

EHDS vnímám jako pozitivní moment. Ambulance na to potřebují podporu

Může se to zdát sice daleko, ale blíží se pravděpodobně účinnost evropského nařízení o sdílení zdravotních dat EHDS. Je to spíše hrozba, nebo něco, co nám přinese pokrok?…

Prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, FESC.
1. interní klinika – kardiologická, LF UP a FN Olomouc

Studie ELCS-SHOCK dále oslabuje ECMO u kardiogenního šoku

Studie ELCS-SHOCK byla jedna z recentních velkých studií, které se zabývaly významem ECMO u nemocných v kardiogenním šoku. Jaké závěry přinesla a v čem klinikům pomohla?…

prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
předseda ČKS

Akutní kardiologie
Zhlédnout
10.05.2024
Pracovní skupiny
Zhlédnout
10.05.2024

Co si předávají dosavadní a nový předseda Kardio35

MUDr. Petr Kala a MUDr. Michael Jenšovský
Odstupující a nastupující předseda pracovní skupiny Kardio35

U křehkých seniorů je někdy méně více

V péči o geriatrické pacienty není určující věk, ale celková kondice, připomněla geriatrička prim. MUDr. Zdeňka Danzigová z Nemocnice Třebotov na XXXII. výročním sjezdu České kardiologické společnosti. „Ve stejném věku někdo jezdí na kole, někdo přednáší, jiný je nesoběstačný, další si užívá života, ale není fyzicky aktivní. Jenom podle věku nelze zvolit optimální terapii,“ uvedla.

Kardiovaskulární prevence
Číst
09.05.2024
Dyslipidémie
Zhlédnout
10.05.2024

Proč je dobré se zajímat o lipoprotein(a)

Relativně novým tématem léčby dyslipidémií je lipoprotein(a). A u kterých nemocných má smysl se o ovlivnění tohoto parametru snažit a jaké jsou současné možnosti této intervence?…

MUDr. Jiří Veselý
EDUMED s. r. o.

ICD a CRT při srdečním selhání u lidí nad 75 let věku

Indikace pro implantaci kardiostimulátorů a kardioverter-defibrilátorů nejsou omezené věkem pacienta, ale zvažuje se funkční stav a očekávaná délka dožití, uvádí prof. MUDr. Radek Ph.D., zástupce přednosty 1. interní kardioangiologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové.

Arytmologie
Číst
09.05.2024
Kardiomyopatie
Zhlédnout
08.05.2024

Kde nová klasifikace kardiomyopatií může budit vášně

Problematika kardiomyopatie patří mezi ty oblasti kardiologie, kde dochází v poslední době k významnému vývoji, ať už jde o nástup kauzální léčby nebo nové doporučené postupy ESC…

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
místopředseda ČKS

Kardiologie stojí VZP 13 miliard. Triclip zatím schvaluje individuálně

Náklady na léčbu pacientů s kardiovaskulárními chorobami představují významný díl nákladů Všeobecné zdravotní pojišťovny VZP, popsala Libuše Dřímalová z odboru úhrad zdravotní péče VZP na XXXII. výročním sjezdu České kardiologické společnosti.

Organizace a ekonomika
Číst
09.05.2024
Ocenění ČKS
Zhlédnout
08.05.2024

Kardiologii vůbec nevnímám jako konkurenční obor

Jste jedním z těch, kteří zde na zahájení sjezdu ČKS převzali ocenění za celoživotní přínos kardiologii, ve vašem případě to možná bude spíše kardiochirurgii…

doc. MUDr. Petr Němec, CSc.
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

Co v update guidelines ESC pro srdeční selhání (zatím) není

Rychlý vývoj u srdečního selhání zrcadlí i fakt, že evropská guidelines pro management tohoto onemocnění z roku 2021 musela být již po dvou letech aktualizována…

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
místopředseda ČKS

Srdeční selhání
Zhlédnout
08.05.2024
Nová guidelines
Zhlédnout
08.05.2024

Extrakce elektrod v souvislosti s infekční endokarditidou není dořešená kapitola

Jedna ze sekcí sjezdu ČKS byla věnována diskusi nad guidelines ESC pro infekční endokarditidu z roku 2023. Vy jste se zde ujal tématu řešení…

doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D.
Interní oddělení Nemocnice AGEL Přerov

Kdy prodloužit (a kdy zkrátit) antitrombotickou léčbu po IM

Antitrombotická léčba v sekundární prevenci po infarktu myokardu představuje poměrně obtížnou kapitolu. Jak byste její hlavní body shrnul pro praxi?

prof. MUDr. Petr Kala, Ph.D.
předseda České asociace intervenční kardiologie

Sekundární prevence
Zhlédnout
08.05.2024
Ocenění ČKS
Zhlédnout
08.05.2024

Cítím povinnost všechno, co vím, předávat dál

Čestné členství ČKS se snad už z definice nemůže dostat k někomu, koho kardiologie nebaví. Mohl byste zkusit zformulovat, co vás na oboru těší? Co je pro vás takovou největší radostí?…

doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D.
Interní oddělení Nemocnice AGEL Přerov

Kardi Ai přináší dobrý přehled, co se s pacientem děje

Jaké jsou výhody Kardi Ai proti zavedeným technologiím? Systém se skládá jak hardwaru, tak softwaru. Můžete to popsat?…

Doc. MUDr. Tomáš Skála, Ph.D., FESC
I. interní klinika kardiologická FN Olomouc, Kardi Ai

Nové technologie
Zhlédnout
08.05.2024
Intervenční kardiologie
Zhlédnout
08.05.2024

Jaká je v Česku šance, že člověk přežije svůj infarkt?

Sjezd ČKS je i příležitostí k diskusi nad daty z Národního registru kardiovaskulárních intervencí. Co z něj vyplývá pro odpověď na jednoduše položenou otázku: Jaká je v Česku šance…

prof. MUDr. Petr Kala, Ph.D.
předseda České asociace intervenční kardiologie

Systém IMPELLA se po získání úhrady rychle rozšiřuje

I zásluhou práce České asociace interveční kardiologie se v uplynulém roce podařilo získat úhradu pro větší využití systému IMPELLA. Jak nyní penetruje do běžné klinické praxe?…

prof. MUDr. Petr Kala, Ph.D.
předseda České asociace intervenční kardiologie

Nové technologie
Zhlédnout
08.05.2024
Organizace a ekonomika
Zhlédnout
07.05.2024

Zahltit ambulance kardiocentra lehčími pacienty se srdečním selháním by byla chyba

Z některých regionů přichází informace o napjatých kapacitách kardiologických ambulancí. Je tomu tak plošně? Čím to je?…

MUDr. Zorjan Jojko
předseda Sdružení ambulantních kardiologů
kooptovaný člen výboru České asociace ambulantních kardiologů ČKS

O čem vypovídá kalciové skóre a jak ovlivňuje léčbu pacienta

Ráda bych se Vás jako angiologa zeptala, které cévní změny značí zvýšené kardiovaskulární riziko? Jak tyto kalcifikace vypovídají…

Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
IKEM Praha

Kardiovaskulární prevence
Zhlédnout
07.05.2024
Srdeční selhání
Zhlédnout
07.05.2024

Aktualizace guidelines ESC pro léčbu srdečního selhání 2023

Co byste vyzdvihla v aktualizaci Evropské kardiologické společnosti pro léčbu srdečního selhání, která byla zveřejněna loni na kongresu ESC v Amsterdamu?…

Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika FN u svaté Anny Brno

Chtějí diabetologové inklisiran?

Řekli jsme si, že ostatní specializace chtějí antidiabetické léky. Ale chtějí diabetologové naopak léky internistické, lipidologické, jako je třeba inclisiran? Jste motivovaní k tomu ovlivňovat dyslipidemie?…

Prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
předseda České diabetologické společnosti ČLS JEP

Dyslipidémie
Zhlédnout
07.05.2024
Arytmologie
Zhlédnout
07.05.2024

Elektroporace se posouvá kromě fibrilace síní k dalším arytmiím

Ablační léčba fibrace síní je tou podoblastí kardiologie, která se nyní velmi rychle rozvíjí. Co je zde nového? Jaké trendy vidíte jako nosné? Je zde nějaký posun směrem k systémům…

prof. MUDr. Petr Neužil, CSc.
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

Sledování natriuretických peptidů v praxi kardiologa

Sledování natriuretických peptidů je klíčové pro sledování vývoje srdečního selhání. Jaká je pro toto vyšetření evidence a jak se postupuje v klinické praxi?…

Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika FN u svaté Anny Brno

Srdeční selhání
Zhlédnout
07.05.2024
Dyslipidémie
Zhlédnout
07.05.2024

Kardiovaskulární riziko pacientů s diabetickou nohou

Na ongresu ČKS nechyběl blok České diabetologické společnosti, který byl zaměřený na prolínání diabetologie a kardiologie. Jak jste byl spokojený s účastí a zájmem lékařů?…

Prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
předseda České diabetologické společnosti ČLS JEP

Co posouvá PS dětské kardiologie

Kam směřuje pracovní skupina dětské kardiologie? Jaká témata nyní v rámci jejího výboru řešíte?

prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.
předseda Pracovní skupiny dětské kardiologie ČKS

Pracovní skupiny
Zhlédnout
07.05.2024
Intervenční kardiologie
Zhlédnout
07.05.2024

Národní registr kardiovaskulárních intervencí ukazuje významné trendy

V ČR již řadu let pracuje Národní registr kardiovaskulárních intervencí. Co z jeho posledních analýz vyplývá?…

prof. MUDr. Petr Toušek, Ph.D.
Kardiologická klinika 3. LF UK a VFN

Okluze ouška levé síně je možná i bez implantace okludéru

Jedním z aktuálních témat intervenční kardiologie je okluze ouška levé síně. U kterých nemocných je na místě o tom uvažovat a jaké metody jsou aktuálně k dispozici?

prof. MUDr. Petr Neužil, CSc.
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

Arytmologie
Zhlédnout
07.05.2024
Organizace a ekonomika
Číst
07.05.2024

Úmrtnost na KV onemocnění neklesá. Kvalitou péče to ale není

Je evidentní, že budete mít stále dost práce, ujistil kardiology na XXXII. výročním sjezdu České kardiologické společnosti ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky prof. Ladislav Dušek, když prezentoval vývoj incidence

Profesor Hučín byl mimořádný – v mnoha směrech

Jedním z těch, kterým se na úvodním večeru letošního sjezdu ČKS dostalo nejvyššího ocenění společnosti – Zlaté libeňského medaile – byl prof. Bohumil Hučín, klíčová…

prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.
Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN v Motole

Ocenění ČKS
Zhlédnout
07.05.2024
Arytmologie
Zhlédnout
06.05.2024

Ablace pulsním polem se vyvíjí dvěma směry, jeden využívá mapování

Jedním z mimořádně silných trendů v aritmologii je nástup ablačních výkonů s využitím pulzního pole. Jak se léčba využívající tento princip vyvíjí?

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
Kardiocentrum IKEM

Hot lines: studie DICTATE AHF

V sekci Hot lines jste představila studii DICTATE AHF. Mohla byste shrnout to nejdůležitější? Má toto už nějaký přesah do klinické praxe, teď nebo výhledově?…

Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika FN u svaté Anny Brno

Farmakologické Hot Lines
Zhlédnout
06.05.2024
Arytmologie
Zhlédnout
06.05.2024

Které mýty u fibrilace síní stále přetrvávají?

Jedem z úvodních bloků sjezdu ČKS byl věnovaný mýtům v léčbě fibrilace síní. Jaká jsou podle vás nejčastější nepřesná tvrzení o této nemoci a její léčbě?…

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
Kardiocentrum IKEM

Lipoprotein(a) ve schématu preventivních prohlídek

Na obzoru je cílená terapie pro léčbu vysokých koncentrací Lp(a). Co o Lp(a) vlastně víme? Proč by se měl vysoký Lp(a) řešit? Druhý lék bude monoklonální protilátka, jaký má ta efekty na Lp(a)?…

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
předseda České společnosti pro aterosklerózu

Dyslipidémie
Zhlédnout
06.05.2024
Kardiomyopatie
Zhlédnout
06.05.2024

U kardiomyopatií je kardiogenetické vyšetření klíčové

Spolu s tím, jak se u kardiomyopatie rozvíjí možnosti kauzální léčby, nabývá na významu kardiogenetické vyšetření. Co může klinikovi přinést?…

MUDr. Alice Krebsová, Ph.D.
Kardiogenetická ambulance IKEM
Centrum vysoce specializované péče o pacienty s dědičným kardiovaskulárním onemocněním

Co se děje kolem plicní hypertenze

Shodou okolností se během sjezdu ČKS připomíná Den plicní hypertenze. Co je v této oblasti kardiologie nového? Co podle vás celý zdravotnický systém a třeba i klinici těmto pacientům dluží?…

prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
I. interní klinika – kardiologická LF UP a FN Olomouc

Plicní hypertenze
Zhlédnout
06.05.2024
Srdeční selhání
Zhlédnout
06.05.2024

Nástup srdečních podpor má výrazný dopad i na transplantační program

Co z praktického hlediska znamená, když kardiovaskulární centrum má vlastní transplantační program? Co může nabídnout navíc?…

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
Kardiocentrum IKEM

Peripetie s inhibitory PCSK9

Inhibitory PCSK9 byly od 1.1. tohoto roku uvolněny do ambulantních praxí z rozhodnutí SÚKL, nicméně poté, na základě odvolání pojišťoven, Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo celou…

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
předseda České společnosti pro aterosklerózu

Dyslipidémie
Zhlédnout
06.05.2024
Srdeční selhání
Zhlédnout
06.05.2024

Kdy by u srdečního selhání mohlo pomoci vytvoření mezisíňové komunikace?

Co pro nemocné se srdečním selháním znamená terapeutické vytvoření mezisíňové komunikace? Jaké se od toho dají slibovat efekty?

prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D.
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

Adaptační proces na koronární jednotce. Nikoho neházíme do hluboké vody

Jak probíhá adaptace všeobecných sester a zdravotnických záchranářů na vysoce specifickou práci na koronární jednotce? Pro koho je volba tohoto pracoviště vhodná? Co musí sestra či záchranář na „koronárce“ bezpečně…

Ošetřovatelství
Číst
06.05.2024
Dyslipidémie
Zhlédnout
06.05.2024

Roční zkušenosti s inklisiranem

Inklisiran je v České republice k dispozici v klinické praxi víceméně na den přesně 1 rok. Máme nějaké informace o tom, jaké specializace s ním nejvíce pracují? Jaké výsledky za rok v praxi…

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
předseda České společnosti pro aterosklerózu

Knížka do kapsy pro (nejen) akutní kardiology

V nakladatelství Grada nyní vychází již čtvrté vydání publikace Akutní kardiologie týmu autorů z IKEM. Mohl byste tuto knížku přiblížit, co je v ní nového oproti vydání předcházejícímu a s jakým čtenářem počítá?…

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
Kardiocentrum IKEM

Nové knihy
Zhlédnout
06.05.2024
Dyslipidémie
Zhlédnout
06.05.2024

Homozygotní FH – může ji potkat kardiolog?

Čtvrtý květen je letos poprvé dnem povědomí o homozygotní familiární hypercholesterolemii. Může se s tímto vzácným onemocněním setkat kardiolog?…

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
předseda České společnosti pro aterosklerózu

Systém ContraBand: stenty v plicnici zlepšují funkci levé komory u srdečního selhání

Na vašem pracovišti již máte první zkušenosti se systémem ContraBand u nemocných se srdečním selháním se sníženou eječní frakcí. Mohl byste zkusit popsat mechanismus, jaký…

prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D.
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

Srdeční selhání
Zhlédnout
06.05.2024
Pracovní skupiny
Zhlédnout
06.05.2024

Kam se posunuje pracovní skupina Kardio35

Po čtyři roky jste stál v čele pracovní skupiny Kardio35. Tuto funkci nyní předáváte svému nástupci. Co se za uplynulé volební období pro mladé kardiology podařilo posunout…

MUDr. Petr Kala
odstupující předseda Pracovní skupiny Kardio35

Jak uchopit souběh HFpEF a fibrilace síní

Fibrilace síní představuje častou komorbiditu srdečního selhání. Jaká jsou specifika léčby nemocného se souběhem srdečního selhání se zachovanou eječní frakcí a fibrilací síní? Co je zde jinak?

prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D.
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

Srdeční selhání
Zhlédnout
06.05.2024
Intervenční kardiologie
Zhlédnout
05.05.2024

Should I stay or should I go? Kdy NSTEMI směřovat k PCI

V péči o nemocné s akutním koronární syndromem představuje Česká republika v celosvětovém srovnání absolutní špičku…

doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.
II. interní klinika – klinika angiologie a kardiologie 1. LF UK a VFN

Nový elektronický nástroj pro správnou indikaci inklisiranu

Dnes jste na kongresu České kardiologické společnosti hovořila o praktických aspektech léčby inklisiranem. Co byste zdůraznila? Třeba pro ty, kteří chtějí s terapií inklisiranem začít?…

MUDr. Jitka Homolová
Městská nemocnice Ostrava

Dyslipidémie
Zhlédnout
05.05.2024
Srdeční selhání
Zhlédnout
05.05.2024

Kde se protíná (a kde se míjí) interna s kardiologií

Sjezd ČKS je již tradičně i prostorem pro diskusi o styčných plochách mezi internou a kardiologií. Kde vy vidíte jasný průnik těchto specializací a kde naopak dochází k určitému tření?…

prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
předseda České internistické společnosti

Krizový intervent ví, jak s pacientem mluvit i v těch v nejtěžších chvílích

Sdělení závažné diagnózy a špatné prognózy může být pro pacienta a jeho rodinné příslušníky zdrcující. A právě do těchto emočně náročných situací může vstupovat zdravotník s výcvikem v krizové intervenci. V čem spočívá práce krizového interventa, kdo ji může vykonávat…

Ošetřovatelství
Číst
05.05.2024
Nefarmakologické hot lines
Zhlédnout
05.05.2024

REVIVED-BCIS2: kdy je u nemocných se srdečním selháním na místě revaskularizace

V sekci věnované nefarmakologickým hotlines jste prezentoval závěry studie REVIVED-BCIS2. Ta se zabývala významem mnohočetné revaskularizace u nemocných se srdečním selháním. K čemu došla?…

doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.
II. interní klinika – klinika angiologie a kardiologie 1. LF UK a VFN

Pekařová: Kardiologický pacient potřebuje vysoce erudovanou sestru

Jak se za 30 let proměnila práce sestry v arytmologii? V čem to mají dnešní sestry těžší a v čem naopak snazší než předešlé generace? A co by se mělo změnit, aby sestry dokázaly naplnit svůj obrovský potenciál? O těchto tématech jsme vedli rozhovor…

Ocenění ČKS
Číst
05.05.2024
Ocenění ČKS
Zhlédnout
05.05.2024

Baví mě pořád všechno

Když se podíváte zpětně do roku 1968, kdy jste v srpnu telefonoval z Vídně do Prahy, že se na kliniku již nevrátíte, bylo to správné rozhodnutí zůstat v zahraničí?…

prof. Jaroslav Stark, MD, FRCS, FACS, FACC

CSC honorary membership

Can you tell us something nice about your experience with the Czech cardiology, about relationship with Czech cardiologists? What do you admire most about Czech cardiology?…

Prof. George Sutherland
St. Georges Hospital, London

Ocenění ČKS
Zhlédnout
04.05.2024
Číst
30.04.2024

Kardiologii milujeme a nestydíme se to říkat nahlas

Poslední tři dekády pro českou kardiologii znamenají jednu velkou „success story“ – je možné jmenovat její zásadní příspěvek k intervenční léčbě infarktu myokardu, další přelomové studie z programu PRAGUE nebo v poslední době široce citované práce o využití ECMO u kriticky nemocných…

Všechny kardiologické cesty vedou do Brna

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
místopředseda ČKS

Zhlédnout
30.04.2024

Hlavní partner